Ensemble Inégal dětem

Divadlo
Hudebně edukační loutkové divadelní představení plné fantazie s doprovodem barokní a raně klasicistní hudby.
Termíny