Setkání opavských chrámových schol a souborů církevní ZŠ

Hudba
Účinkují: konkatedrála Nanebevzetí P. Marie – ved. M. Sovadinová, Kostel sv. Ducha – ved. J. Roháčková, Kostel sv. Petra a Pavla Jaktař – ved. M. Hanušová, Kostel sv. J. Nepomuckého Kylešovice – ved. J. Holušová, kaple Božského Srdce Páně Marianum – ved. M. Larisch, soubory CZŠ sv. Ludmily v Hradci n. Mor., školní kapela – ved. M. Vícha a dětský pěvecký sbor Kolibříci – ved. M. Křesťanová.
Termíny