Pět pohádek Aloise Mikulky

Divadlo
Mikulkovy pohádky jsou vlastně malé básně v próze. Proto v naší inscenaci zachováváme co nejvíc původního textu literárních předloh.Vzniká zvláštní napětí mezi slovem a obrazem, což je východiskem mnoha komických situací.
Termíny