Silvi

Film, Komedie
„Znám každou tvoji vrásku. Není to hrůza!?" Silvi opouští manžel a defi nitivně tak ukončuje dlouhodobé a naprosto průměrné manželství. Sedmačtyřicetiletá žena musí najednou čelit dosud nepoznané samotě. Silvi, hnaná vnitřní touhou po životě, se ale neuzavírá před světem – naopak, rozhodne se pro nový začátek. V něm se mísí anonymní sex s křehkostí a chtíč s láskou, přes vztahy s více či méně pošetilými muži Silvi zkoumá své hranice a hledá směr, kterým by se měl její život nadále ubírat. Hledání toho pravého životního partnera se stává překvapivou výzvou.
Termíny