Cestou okolo Milešovky

Výstava
Výstava ve spolupráci s ČVUT v Praze doplněná o exponáty z muzejní knihovny. Ojedinělá výstava výsledků práce studentů architektury ČVUT v Praze na téma Metodika posuzování rozvoje osídlení v Českém středohoří. Předmětem zpracování se staly obce na úpatí Milešovky - Černčice, Bílka a Milešov. Studenti věnovali pozornost historickému vývoji prostoru, ochraně přírody a krajiny i možnostem urbanistického řešení. Další část výstavy představí dominantu Českého středohoří - Milešovku.
Termíny