Jiřina Dvořáková - Marešová - varhany, Jana Vonášková - Nováková - housle

Hudba
Program: G. Frescobaldi, J. S. Bach, J. Pachelbel, G. Pugani - F. Kreisler, J. Mysliveček, W. A. Mozart.
Termíny