Současná česká a rakouská ilustrační tvorba

Výstava
Přehlídka současné české a rakouské ilustrační tvorby, která letos představuje konfrontaci prací celkem18 ilustrátorů ze čtyř sousedících regionů: Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Vídně. Účastníci jsou renomovaní autoři, kteří žijí či mají bližší vztah k výše jmenovaným regionům: např. Jaroslav Šerých, Vlasta Baránová, Eva Volfová, Renate Habinger či Linda Wolfsgruber aj.
Termíny