Pavel Novotný: Havarijní řád

Volný čas
V rámci 7. ročníku Mezinárodní literární přehlídky ProtimluvFest bude uvedena kniha Havarijní řád libereckého básníka a překladatele z němčiny Pavla Novotného, na jejíž výrazné grafické podobě se podepsal jako výtvarník Jan Měřička. Oba tvůrci vystoupí při příležitosti uvedení této knižní novinky z edice poezie vydávané v nakladatelství Protimluv. „Pavel Novotný celou svou dosavadní tvorbou (písňových textů, „předestilovávaných“ autentických výpovědí, jako byl např. cyklus Jak ses měla, Heleno? vydávaný na pokračování v Tvaru v roce 2011, či cyklů Tramvestie, Mraky apod.) tak trochu proti proudu české básnické tradice vášnivě obhajuje a propátrává možnosti nikoliv slov, ale řeči. Svou důsledností a umanutostí je v české literatuře zjevem ojedinělým. Také pod jednotlivými texty Havarijního řádu zřetelně cítíme odposlechnuté monology nejrůznějších mluvčích, očištěné ovšem Novotným až na dřeň – jakkoli je každá z miniatur založena na konkrétní situaci – někdy banální, někdy naopak i dost bizarní, děj je nekompromisně odsunut zdánlivě mimo zorné pole, protože v hlavní roli je řeč. Teprve skrze ni, skrze způsob, jak je něco řečeno, postupně vyvstává s nebývalou silou a sugestivností charakter mluvčího v jeho tu roztomilé, tu ubohé a svým způsobem vznešené lidskosti, a konečně také to, co vlastně říká.“ Božena Správcová
Termíny