Hodně smíchu a pár slz

Divadlo
Převzaté představení divadla Viola.
Termíny