Současnost českých židovských obcí

Volný čas
Beseda se zástupci židovských obcí z Prahy, Brna a Olomouce o jejich každodenních starostech i radostech.
Termíny