Dr. Rudolf Bacher - lékař, který žil, trpěl a zemřel pro svou vědu

Volný čas
Přednáška Pavla Maňáka představí život a dílo významného olomouckého lékaře, průkopníka rentgenologie.
Termíny