Karel Poláček a Olomouc

Volný čas
Karel Poláček byl počátkem roku 1943 vyslán do Olomouce evidovat, katalogizovat a třídit knihy zkonfiskované Židům. Přednáška Tomáše Hrbka sleduje tragické osudy osob, o nichž se Poláček ve svých dopisech z Olomouce zmiňuje.
Termíny