Jiří Sumín

Výstava
Amálie Vrbová – polozapomenutá moravská spisovatelka skrytá za mužským pseudonymem. Představitelka moravského realismu zasazovala děje svých próz především do prostředí hanáckého venkova.
Termíny