S chutí do toho!

Film, Dokument
Film, který sníží vaši pracovní morálku! Esejisticko-satirická doku-fikce Konstantina Faigleho ukazuje moderního a osvíceného člověka jako bytost závislou na novém náboženství. Práce je pro nás závislostí, fetišem, mantrou, která nás obklopuje a pohlcuje každý den. Zároveň je jistotou, potvrzením sebe sama a ospravedlněním vlastní existence. V době hospodářské krize, stoupající nezaměstnanosti a klesajících počtů pracovních míst nabourává film S chutí do toho! tuto ideu „posvátnosti" a hlubokého životního smyslu práce. Snímek je vynikající kacířskou filmovou reflexí, zábavný, vtipný a zároveň poukazující na reálné problémy současného světa.
Termíny