Hrací skříňka

Film, Drama
Režisér Costa-Gavras získal ve světě renomé autora politických filmů (připomeňme alespoň Doznání). Také v psychologickém soudnm dramatu Hrací skříňka se objevují četné politické prvky. Hlavní hrdinka, ambiciózní advokátka, je náh1e postavena před skutečnost, ,že její milovaný otec by1 fašistickým válečným zločincem. Mladá žena odmítá přijmout fakta a ,jako otcova obhájkyně využívá všech možností. Pevně věří jeho slovu.. O to je její následné poznání krutější. Tvůrci zasadili příběh, inspirovaný případem válečného zločince Johna Demianiuka, jehož vydaly Spojené státy Izraeli, do prostředí maďarské menšiny v Chicagu. Krok za krokem sledují průběh vyšetřování, při němž vycházejí najevo nelidské zločiny dnes na první pohled sympatického starého muže. Zároveň usilují o to, aby se vyhnuli obvyklým žánrovým schématům. ,- Snímek je samozřejmě aktuální i pro nás, neboť i v naší společnosti bude potřeba vyrovnát se s minulostí totality (kolik zločinců z padesátých let, vyšetřovatelů, dozorců, soudců, prokurátorů apod. žije spokojeně mezi námi). - Hrací skříňka se vyznačuje poměrně statickým gradováním napětí a opírá se o kvalitní herecké výkony Jessiky Langeové a Armína Muellera-Stahla. Na 40. MFF v Západním Berlíně 1990 získala Velkou cenu Zlatého medvěda ex aequo se Skřivánky na niti.
Termíny