Berlín - hospodářský motor Evropské unie

Volný čas
Město plné kontrastů, rozmanitosti a nebývalé historie, které dnes patří k nejmodernějším v Evropě. Poslední hlavní město Pruského království a později sjednoceného Německa, výkladní skříň měšťáckého vkusu a industrializace konce 19. století, pulzující tvůrčím duchem umělců 20. let minulého století, se ocitlo na konci druhé světové války kompletně zničené; po desítky let bylo rozdělené v okupační zóny, jeho západní část dokonce obehnali ohavnou betonovou zdí, která se stala nejznámějším symbolem studené války. Dnes v sobě Berlín snoubí prvky západu a východu, honosí se jedinečnou atmosférou s množstvím památek z nedávné minulosti, řadou muzeí a galerií, ale je také výstavní skříní renomovaných světových architektů a rozmanitostí zábavní scény… vítejte ve světě nekonvenčnosti a extravagance! Přednáší geograf RNDr. Miroslav Hrdlička.
Termíny