Veselka

Divadlo
Svatba, na které se odehraje všechno. Veselka patří mezi stěžejní díla polského divadla. Význam této hry ovšem hranice divadla a umění výrazně překračuje. Autor ji napsal na samém začátku 20. století, kdy bylo území Polska rozděleno mezi okolní mocnosti: Rusko, Německo a Rakousko-Uhersko. Hra vznikla a její děj se odehrává v Malopolsku, jehož panovníkem byl v té době František Josef. V této době se polská identita ocitla pod silným tlakem zvenčí, zároveň zápasila s otázkou napětí mezi silně národně uvědomělou elitou a venkovskými obyvateli, mezi nimiž se intelektuálové ne vždy úspěšně snažili národní cítění probudit. Tato situace politické nesvobody a vnitřní roztříštěnosti byla hnacím motorem stálé reflexe smyslu polské národní existence. Tak se svatba krakovského intelektuála a venkovské dívky stává jevištěm pro zobrazení nejen konkrétních lidských osudů, ale v úžasné metafoře i osudu národního.
Termíny