Cyrilometodějská misie na Moravě a počátky slovanské vzdělanosti

Volný čas
Přednášet bude přední český byzantolog a odborník na byzantsko-slovanské vztahy a cyrilometodějskou tematiku PhDr. Vladimír Vavřínek, Csc., vědecký pracovník Slovanského ústavu Akademie věd České republiky.
Termíny