Jaroslav Blažek - Obrazy a kresby

Výstava
Výstava představuje malby a kresby pražského malíře Jaroslava Blažka (nar. 5.12.1927). V malbách od 70-tých let se vracel do dětství na jižní Moravě. Zobrazoval ho v matissovské barevnosti a chagallovské tklivosti a se smyslem pro robustní ornament. Naproti tomu stojí kreslené autoportréty s vážným, existenciálním vyzněním.
Termíny