Slavní porodníci a gynekologové z Klatovska

Volný čas
Občanské sdružení Bartolomeo ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a společností Mammocentrum Klatovy, s. r. o., vás zvou na přednášku, kterou přednese pan Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA a paní Doc. MUDr. Věra Rokytová, CSc. Bližší informace najdete na pozvánce (pdf, 88 kB). Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., je český fyziolog specializující se na neurofyziologii, emeritní proděkan3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a bývalý přednosta Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie. Narodil se v Užhorodu, kde jeho otec působil jako veterinární lékař. Vystudoval klatovské gymnázium. V roce 1961 absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, do roku 1982 pracoval jako odborný asistent Ústavu patologické fyziologie LF UK v Plzni, a do 1990 jako vedoucí katedry fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (tehdy pod názvem Lékařská fakulta hygienická). V období 1990–2009 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK v Praze[1] (v letech 1990–1995 nesl název Ústav fyziologie). V roce 1991 získal titul profesora normální a patologické fyziologie a v letech 1990–1996 byl proděkanem 3. LF UK. Zabývá se centrálními talamokortikálními spojeními, bolestí a její projekcí do různých mozkových struktur a také možnostmi její diagnostiky prostřednictvím biochemických metod a ovlivňováním bolestivých stavů. Je členem redakčních rad několika mezinárodních časopisů a šéfredaktorem časopisu Bolest. Od francouzské vlády převzal rytířšký Řád akademických palem. Jeho manželkou je doc. MUDr. Věra Rokytová, CSc. (gynekoložka). Má dva syny, prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D. (* 1965) je internista zabývající se intenzivní medicínou a kardiologií a MUDr. Pavel Rokyta (* 1967) je gynekolog. Doc. MUDr. Věra Rokytová, CSc., absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni v roce 1961, v letech 1961–1964 pracovala na Gynekologicko–porodnickém oddělení v Klatovech, od roku 1965 pracovala na Gynekologicko–porodnické klinice na LF UK a FN Plzeň jako sekundář, odborný asistent a docent. Dlouhodobě vedla porodní sál kliniky a byla krajský perinatolog. Jejím vědeckým odborným zájmem byla perinatologie, komplikace v porodnictví a gynekologická operativa.

Termíny