Vilém Wünsche: Havířská paleta

Volný čas
Přednáška Gabriely Pelikánové. Malíř Vilém Wünsche (1900-1984), rodák ze Šenova a žák Maxe Švabinského, je pokládán za jednoho z největších znalců havířské duše. Daná problematika se v jeho tvorbě objevuje již v raném díle a věrný jí zůstává až do konce svých dní. Malíř havířské prostředí důvěrně zná, časté jsou u něj motivy, zachycující těžkou práci havířů, ale i ty, které zobrazují nelehký úděl lidí z Ostravska první poloviny 20. století. Zdejší nesnadnou sociální problematiku zachycuje zcela pravdivě, bez sebemenšího přikrašlování situace. Z Wünschových pláten čiší hluboký obdiv k lidem, kteří dokázali svůj obtížný úděl fyzicky i duševně zvládnout a zároveň být na svou práci hrdí a milovat ji. Připomenutí této problematiky bude v dnešní situaci, kdy je opět tématika hornictví na Ostravsku velice často skloňována, snad podnětné a k zamýšlení vhodné.
Termíny