Podivíni na diváne

Divadlo
Komédia o stretnutí dvoch podivínov, ktorí sa dlho nevideli a majú si čo povedať. Hra je zmesou imaginárnych rekvizít, postáv a zvierat, pantomímy, improvizácie, absurdných dialógov a rusrreálneho humoru. Použitím minimálneho počtu rekvizít ponecháva tento divadelný kus veľký priestor pre predstavivosť diváka.
Termíny