Škola - doma pro všechny?

Volný čas
Již potřetí připravilo Centrum současného umění DOX pro pedagogy základních a středních škol diskuzní, inspirační a výtvarné dopoledne, tentokrát věnované hlavní výstavě podzimní sezony Kde domov můj?. Výstavní projekt představuje díla českých a zahraničních umělců, kteří ve svých pracích reflektují různé aspekty pojmu „domov“. Setkáváme se zde s díly zabývajícími se tematikou národních symbolů, stereotypy spojovanými s českým národem i s projekty, které blíže nahlížejí do rodinných a sousedských vztahů. Výstava se nevyhýbá ani kontroverzním tématům migrace či bezdomovectví.
Termíny