Skupina 42

Výstava
Výstava představí grafické listy a kresby význačných českých umělců sdružených do Skupiny 42, jejíž programové směřování vystihl teoretik Jindřich Chalupecký ve stati Svět, v němž žijeme. Společný jim byl zájem o město, městskou krajinu a pocity člověka obklopeného moderním světem se všemi jeho přednostmi i nedostatky. Ve sbírce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně má toto umělecké seskupení, ustavené v roce 1942 a zaniklé o šest let později, silné zastoupení prostřednictvím děl Františka Grosse, Františka Hudečka, Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jana Smetany a Karla Součka.
Termíny