S Ladislavem Hodným o umění a knižní vazbě

Volný čas
Beseda věnovaná umělecké tvorbě Ladislava Hodného z Týna n. Vlt. a třem uměleckým generacím jejich rodiny (derniéra výstavy).
Termíny