Řeznická Open: Křest aneb Recitál Uršuly Klukové za vydatného přispění Zdeňka Duška

Divadlo
Zdatná improvizace na téma dětství pomocí Nedělní chvilky poesie, nedopsaného románu a improvizace ženy s nejhezčím smíchem v České republice.
Termíny