Jan Zach a Čelákovice

Volný čas
Přednáška PhDr. Tomáše Slavického, PhD., o současném stavu bádání o hudebním skladateli.
Termíny