10 pohledů na dějiny evropské hudby

Volný čas
Od nejstarších časů až do současnosti. Přednáška Zdeňka Bednáře s hudebními ukázkami. Zazní gregoriánsky chorál, ale také současná hudba Řecka a Turecka, včetně evropských autorů jako je Moneteverdi, Berlioz a Debbussy.
Termíny