Vlivy slunce na člověka a společnost

Volný čas
Slunce je pro život na Zemi nepostradatelné. Různými způsoby ovlivňuje člověka – jedince i lidskou společnost. O příčinách a souvislostech mezi sluneční činností a děním na Zemi toho stále ještě mnoho nevíme. V posledních letech však byla na oběžnou dráhu a do vesmíru vypuštěna řada družic, které nám pomáhají některé souvislosti odhalit. A jsou to souvislosti mnohdy nečekané. Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.
Termíny