Vykonavatelé zločinu, represivní aparát SS v Terezíně a Litoměřicích, 1940 - 1945

Výstava
Dokumentární výstava má přiblížit nejdůležitější momenty působení aparátu SS a hlavní zodpovědné osoby, které se v letech 1940-1945 podílely na brutálním zacházení s židovskými i nežidovskými vězni a jejich vraždění v policejní věznici v terezínské Malé pevnosti, v židovském ghettu v městě Terezín a v pobočném táboře koncentračního tábora Flossenbürg v nedalekých Litoměřicích. Součástí výstavy je i poválečné stíhání pachatelů těchto zločinů. Výstava prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu prováděného historickým oddělením Památníku Terezín a je dokladem trvalého úsilí o připomínání těchto zločinů.
Termíny