Zrní

Hudba
"Něžný artbrut. Dřevo, město, svaly, buchary. Jsme Zrní, kladenská kapela. Na hudbě nás baví si hrát, hudebně si povídat, komunikovat, jako prstama do vzduchu, jako lidi na ulici. Inspiruje nás cokoli: zvuky, zvířata, komiks, počítač, Poldovka. Vycházíme ze současný rychlý, elektronický doby, která přináší zvuky strojů, aut, měst, nový lidský pocity a situace, nový technický možnosti. A taky z lidový hudby, která jde z naší krajiny a ze zkušeností našich předků. Zpíváme česky. Na koncertech hodně pracujem s energií. Meditace i řev. Snažíme se být spontánní. Jednoduchost a přímočarost."
Termíny