Domů do Irska

Volný čas
Přednáší Ing. K. Tampier, zpěvem doprovází V. Klásková.
Termíny