Josef Achrer - Push the Leaks

Výstava
Josef Achrer se narodil 17. prosince 1982 v Praze, prošel Střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze na Žižkově, ateliérem scénické techniky, následovaly dva roky studia malby na pražské Vyšší škole uměleckoprůmyslové, a konečně v roce 2004 nastoupil do ateliéru českého sociálně „divokého“ Michaela Rittstena na Akademii výtvarných umění v Praze. Studia ukončil v roce 2010, mezitím však stihl stáže na San Francisco Art Institute (2008) a u Stanislava Diviše na pražské VŠ UMPRUM (2007). Josef Achrer je společně s Davidem Hanvaldem, Karlem Štědrým a Martinem Krajcem členem skupiny Obr., která se od svého založení v roce 2006 a první skupinové výstavy v roce 2007 výrazně prosadila v domácím provozu umění.








Termíny