Cyrilometodějská tradice, Kultura a prostor pro život, České země uprostřed Evropy

Volný čas
Přednáška Mgr. Petry Hečkové,PhD. Co si představujeme pod pojmem evropská kultura a evropská kulturní tradice? Je současná evropská integrace pro naši vlastní kulturu příležitostí či hrozbou? A proč jsou pro nás tak důležité pojmy "národní" a "kulturní" identita? Přednáška proběhne k příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrilometodějské misie na Velkou Moravu.
Termíny