Nejmodernější Retro

Volný čas
Večer věnovaný poezii u příležitosti křtu knihy Nejmodernější retro.
Termíny