Vidím, vidíš, vidíme?

Volný čas
U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole výstava pomůcek, které jsou v dětském oddělení určeny nevidomým a zábavné aktivity zaměřené na vnímání světa ostatními smysly.
Termíny