Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce

Volný čas
Setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce Holašovice na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Termíny