Ve stopách Přemysla Otakara

Volný čas
Komentovaná prohlídka města zaměřená na archeologické nálezy a objevy z období středověku a raného novověku na území dnešního Uherského Hradiště. Dozvíte se například, jak se v nově vznikajícím městě žilo, kolik zde bylo obyvatel, jaká řemesla se zde provozovala i jak vypadaly dle archeologických dokladů městské domy a kudy vedly městské hradby. Provázet bude archeoložka Slováckého muzea Mgr. Dana Menoušková.
Termíny