Ibrahím ibn Jákúb a jeho cesta do Čech

Volný čas
Přednáší Prof. Petr Charvát.
Termíny