Schola Gregoriana Pragensis a Jiří Bárta

Hudba
Dialog staré a soudobé hudby aneb Jak přirozeně je možno propojit gregoriánský chorál a ranou polyfonii s repertoárem a improvizací pro sólové violoncello.
Termíny