ŘEKNI NĚCO / Jiří Adámek a Boca Loca Lab

Divadlo

Tři muži a tři ženy prskají, kvílí, špitají, volají. Mluví na sebe beze slov. Vidíme, jak vznikají vztahy mezi nimi, skutečné i vysněné.

Kavárna či bar. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů: muž a žena, muži spolu a ženy spolu, všichni proti jednomu, vůdce a tlupa, skupina haštěřivců, zamilovaná dvojice, …

Vše se ale děje v náznaku, jako kdyby šlo o kolektivní paměť, z níž se vynořují archetypální obrazy.

Mluví se soustavně, přesto však nezazní jediné konkrétní slovo: komunikuje se chrčením, bručením, cvrlikáním, scatováním, polozpíváním, rytmizováním, pokřiky a výkřiky. Vzniká tak zvláštní divadelní jazyk na pomezí mluvy a zpěvu, rozehraných výstupů a hudebních ploch, jazyk směšnosti, na niž se rychle zvykne.

Podnětem k tomuto propojení hlasu, komunikace a vztahů byl vývoj člověka od lidoopů po Homo sapiens. Podle současných antropologů totiž lidská řeč kdysi dávno vznikla kvůli čím dál komplikovanějším mezilidským vztahům.

Dalším inspiračním zdrojem bylo pozorování hostů v kavárnách, cestujících v pražských tramvajích, ale i nahrávky písní a obřadů původních společenství v Africe, Asii, Jižní Americe či severoamerických indiánů.

Účinkují

Scénář a režie: Jiří Adámek

Scéna: Darina Giljanović

Kostýmy: Ivana Kanhäuserová

Dramaturgie: Martina Musilová

Trénink: Zuzana Sýkorová

Produkce: Jedefrau.org
Účinkují: Dora Bouzková, Petra Lustigová, Barbora Mišíková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb a Petr Vančura

Termíny