Neživé poklady Země aneb minerály ze sbírka Jaroslava Havlíčka

Výstava

Výstava Neživé poklady Země přibližuje veřejnosti jeden zajímavý a nepříliš častý koníček

- sběr minerálů.

 

Výstavu tvoří textové panely s bohatou obrazovou dokumentací a ukázky nerostů.

Na obrázcích a v textech jsou stručně představeny různé možnosti sběru minerálů.

Vystavené vzorky nerostů pochází z České republiky i ze zahraničí a dokládají tvarovou

i barevnou variabilitu neživé přírody.

 

Výstava přiblíží návštěvníkům také nálezy z nedávné doby z několika lokalit u Jihlavy

a jejího blízkého okolí.

 

Pro ty, kteří si chtějí hrát, nabízí výstava návod a ukázky možností, jak si i v domácích podmínkách „vypěstovat“ své vlastní různobarevné krystaly.

 

Výstava Neživé poklady Země bude v prostorách muzejních arkád přístupná až do 24. listopadu.

Termíny