BOROVSKÉ KOŘENY ČESKÉ RAPSODIE B. MARTINŮ

Hudba

Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor a orchestr, kterou Bohuslav Martinů přispěl v roce 1918 k oslavám české státnosti, si i přes mládí skladatele a některé nepříznivé hudební kritiky vydobyla významné místo v tehdejší hudební tvorbě, což dosvědčuje i její ocenění druhou výroční cenou České akademie věd a umění. Tento vlastenecký počin se významným způsobem váže k obci Borová u Poličky, proto vznikl nápad představit uvedené dílo přímo v místě původní umělecké inspirace, a to spolu s připomenutím vazeb B. Martinů na evangelickou faru, jež vedly až do rodiny T. G. Masaryka. Akce se koná při příležitosti oslav 95. výročí vzniku samostatného Československa.

 

Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové. Koná se v neděli 27. října od 15.00 hod. v evangelickém kostele v Borové. Vstup volný.

Termíny