KELTSKÉ ODPOLEDNE

Volný čas, Pro děti

Společně s námi se vydáte do doby laténské a budete mít jedinečnou příležitost po vzoru keltských předků pracovat s kůží, s hlínou na kruhu i v ruce a vyzkoušet si různé textilní techniky. Zkušenými pomocníky nám budou přátelé živé historie z o. s. Boii, které spojuje dlouholetý zájem o Kelty a jejich odkaz.

Termíny