KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

Výstava

Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou a zábavnou formou život našich předků v období pravěku a starověku, bude v závěru letošního roku rozšířena putovní výstavou Keltové ve východních Čechách, která vznikla ve spolupráci občanského sdružení Boii s Východočeským muzeem v Pardubicích a dalšími partnery v rámci projektu Historie jinak. Výstava představí svět keltských žen i mužů a přiblíží, jak zdatnými zemědělci, řemeslníky i obchodníky Keltové byli. Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila muzea z celé České republiky. Jedná se především o archeologické památky - zbraně, šperky, keramiku apod. z doby laténské spojované s životem Keltů na našem území. Instalace je doplněna také figurínami keltských bojovníků. Prostřednictvím interaktivních prvků se mohou malí i velcí návštěvníci vžít do role Keltů a vyzkoušet si např. repliky oděvů nebo mlít obilí na kamenném žernovu.

 

Výstava bude zahájena zcela netradičně, a to formou KELTSKÉHO ODPOLEDNE, které se uskuteční v sobotu 26. 10. 2013 od 14.00 do 16.00 hod. Společně s námi se vydáte do doby laténské a budete mít jedinečnou příležitost po vzoru keltských předků pracovat s kůží, s hlínou na kruhu i v ruce a vyzkoušet si různé textilní techniky. Zkušenými pomocníky nám budou přátelé živé historie z o. s. Boii, které spojuje dlouholetý zájem o Kelty a jejich odkaz.

Termíny