Mýty a dějiny z Masarykova Národního fondu

Výstava
Výstava prezentuje dva pohledy umělců 19. a počátku 20. století na evropské mýty a dějiny. V první části výstavy je představen jeden z nejzásadnějších souborů kreseb, které se podařilo zakoupit z prostředků Masarykova Národního fondu. Cyklus „Ze života starých Slovanů“ od Mikoláše Alše zastupuje pohled do mýtických počátků slovanských dějin a patří k nejzdařilejším autorovým dílům vůbec. Do sbírek Pražského hradu se díla dostávala nejen systematickými nákupy českého umění, ale i formou daru. Tímto způsobem Hrad získal také ve své době slavné obrazy malíře Oskara Rexe, které zachycují zlomové okamžiky Napoleonova života.
Termíny