Autorské čtení Blanky Kostřicové: Zápisník

Volný čas
Zveme Vás na autorské čtení Blanky Kostřicové rukopisných textů, často na třebovské motivy – Jabkancová pouť, adventní Třebová, výstava betlémů, běžecké závody… Texty jsou původně psané pro internetové stránky nakladatele a básníka Martina Reinera.
Termíny