Zlepšení plavebních podmínek na Labi

Volný čas
Přednáší Ing. Ondřej Motl.
Termíny