Výstava / "Půjdem spolu do Betléma"

Volný čas
Tématická výstava betlémů okolních ZŠ a ZUŠ s důrazem na různorodé použití materiálů.

Termíny