VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY SOLÁŇ

Volný čas
Během koncertu zazní moravské lidové koledy a pastorely, které zazpívají sólisté Pavel Ptáček, František Prokop, Michaela Bařinová, Klára Obručová - Blažková, Krůžek štyr tet, tanečníci předvedou tradiční valašskou pastýřskou hru.

Termíny